miércoles, 21 de abril de 2010

"Et Vullc"


Dues paraules que poden significar-ho tot o no dir absolutament res. Hui en dia la majoria de la gent les utilitza a la lleugera com si digueren hola o adeu, sense sentirles, sense importar-los si la persona a qui van dirigides se les agafara al peu de la lletra...

Normalment, quan algú sent de deveres l'amor, amaga la veritat en un raco per por a que s'acabe la seua relació, limitant-se a mantindre un vincul d'amistat e intentant fer tot el possible per que la persona estimada siga feliç, encara que es tinga que consumir en l'intent, encara que haja de deixar-la perque segueixca el seu propi camí.

Per tant aquesta entrada es quedara amagada aci, en aques petit raco de la xarxa tota sola, i desijant al mateix temps que la veja tot el món i que no la veja ningú.